Welke opties hebben we nog?

Behandeling van infecties met zeer resistente bacteriën

Klinische praktijk
Karin van Dijk
Alex Wagemakers
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2834
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

Wereldwijd stijgt de prevalentie van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae en multiresistente Pseudomonas aeruginosa .

Ook in Nederland worden we geconfronteerd met infecties met deze zeer resistente bacteriën.

Voor de behandeling van dergelijke infecties baseert men zich op ervaringen uit casusbeschrijvingen en resultaten van retrospectieve studies.

Trials naar mogelijke combinatietherapieën worden op dit moment opgezet of zijn net gestart.

Er zijn op korte termijn geen nieuwe antibioticumklassen te verwachten; vooral in bestaande antibioticumklassen wordt naar nieuwe middelen en combinaties gezocht.

In dit artikel bespreken wij de behandelopties die op dit moment beschikbaar zijn, waaronder ook niet-medicamenteuze behandeling zoals fecestransplantatie.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC locatie VUmc, afd. Medische microbiologie en infectiepreventie: dr. K. van Dijk en prof.dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, artsen-microbiologen; dr. A. Wagemakers, aios medische microbiologie.

Contact A. Wagemakers (a.wagemakers@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Karin van Dijk ICMJE-formulier
Alex Wagemakers ICMJE-formulier
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties