Welke opties hebben we nog?

Behandeling van infecties met zeer resistente bacteriën

Klinische praktijk
Karin van Dijk
Alex Wagemakers
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2834
Abstract

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1

Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt) voor nascholing binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.

Toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online.

Samenvatting

Wereldwijd stijgt de prevalentie van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae en multiresistente Pseudomonas aeruginosa .

Ook in Nederland worden we geconfronteerd met infecties met deze zeer resistente bacteriën.

Voor de behandeling van dergelijke infecties baseert men zich op ervaringen uit casusbeschrijvingen en resultaten van retrospectieve studies.

Trials naar mogelijke combinatietherapieën worden op dit moment opgezet of zijn net gestart.

Er zijn op korte termijn geen nieuwe antibioticumklassen te verwachten; vooral in bestaande antibioticumklassen wordt naar nieuwe middelen en combinaties gezocht.

In dit artikel bespreken wij de behandelopties die op dit moment beschikbaar zijn, waaronder ook niet-medicamenteuze behandeling zoals fecestransplantatie.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC locatie VUmc, afd. Medische microbiologie en infectiepreventie: dr. K. van Dijk en prof.dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, artsen-microbiologen; dr. A. Wagemakers, aios medische microbiologie.

Contact A. Wagemakers (a.wagemakers@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Karin van Dijk ICMJE-formulier
Alex Wagemakers ICMJE-formulier
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties