Carbapenem-resistente Klebsiella pneumoniae na verblijf in het buitenland

Klinische praktijk
Maurine A. Leverstein-van Hall
James Cohen Stuart
Guido M. Voets
Dik Versteeg
Evelien Roelofsen
Ad C. Fluit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2013
Abstract

Samenvatting

Dit is de eerste melding van 3 patiënten bij wie in Nederland een carbapenemase-producerende Klebsiella pneumoniae werd geïdentificeerd na verblijf in het buitenland. Het ging om een 55-jarige man die chemotherapie had ondergaan wegens metastasen van een longcarcinoom, een 66-jarige vrouw en een 30-jarige man. De eerste patiënt was overgeplaatst vanuit een Grieks ziekenhuis; zijn isolaat bleek tot een epidemische kloon (multilocus-sequentietype 258) te behoren, met een KPC-2-carbapenemase-gen. De patiënt overleed aan een pneumonie. De twee laatste patiënten bleken na een rondreis door India in hun darmen gekoloniseerd te zijn geraakt met 2 Klebsiella pneumoniae-isolaten, die een New-Delhi-metallo-carbapenemase-gen (NDM-1) bevatten. De snelle opkomst en verspreiding van Enterobacteriaceae die resistent zijn tegen carbapenems, zoals imipenem en meropenem, vormen een belangrijke bedreiging voor de klinische patiëntenzorg en openbare gezondheidszorg. Carbapenemase-producerende stammen worden gekenmerkt door resistentie tegen bijna alle beschikbare bètalactam-antibiotica, waaronder de cefalosporines en carbapenems. Daarnaast zijn deze stammen vaak ook resistent tegen andere antibioticaklassen. Invasieve infecties met dergelijke stammen gaan samen met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Adequate detectie in microbiologische laboratoria en naleving van ziekenhuishygiënische maatregelen is cruciaal om verspreiding in Nederlandse zorginstellingen te voorkomen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Afd. Medische Microbiologie: dr. M.A. Leverstein-van Hall, arts-microbioloog (tevens: Centrum voor infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven); dr. J. Cohen Stuart, internist-infectioloog in opleiding tot arts-microbioloog; drs. G.M. Voets, onderzoeker in opleiding; dr. A.C. Fluit, moleculair microbioloog.

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Medische Microbiologie en Immunologie: dr. D. Versteeg, arts in opleiding tot arts-microbioloog.

Laboratorium voor Infectieziekten, Groningen: drs. E. Roelofsen, arts-microbioloog (tevens Scheper Ziekenhuis, Emmen).

Contact dr. M.A. Leverstein-van Hall (e.roelofsen@infectielab.nl)

Verantwoording

Jelle Scharringa, research-analist, afd. Medische Microbiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht, verrichtte moleculaire analyses.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 mei 2010

Carbapenemase-resistentie van gramnegatieve bacteriën

Ook interessant

Reacties