Carbapenemase-resistentie van gramnegatieve bacteriën

Opinie
Marc J.M. Bonten
Jan Kluytmans
Bart Jan Kulberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1947
Abstract

Antibiotica zijn onmisbaar in de behandeling van bacteriële infecties en de eerste toepassing van deze middelen, in de jaren 40 van de vorige eeuw, heeft de geneeskunde voorgoed veranderd. Ernstige infecties met Staphylococcus aureus waren, vóór het antibioticatijdperk, bij 75 tot 90% van de patiënten dodelijk,1 en tegenwoordig is dat percentage in West-Europa gedaald tot 21%.2 Bacteriën zijn in grote aantallen in het menselijk lichaam zelf aanwezig en de meeste bacteriën delen zich elke 20 min, waardoor ze een groot aanpassingsvermogen hebben aan veranderende omstandigheden en bedreigingen. Dit is het duidelijkst merkbaar aan verworven resistentie voor antibiotica.

Selectie door antibiotica en kruistransmissie

Binnen enkele jaren na de introductie van penicilline waren bijna alle S. aureus-stammen in Amerikaanse ziekenhuizen resistent geworden door het produceren van een eiwit dat penicilline inactiveert: bètalactamase. Vanaf dat moment begon de wedloop tussen de mens als bedenker van nieuwe antibiotica, en de bacteriën…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, afd. Medische Microbiologie: prof.dr. M.J.M. Bonten, arts-microbioloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen, afd. Interne Geneeskunde: prof.dr B.J. Kullberg, internist-infectioloog.

Contact prof.dr. M.J.M. Bonten (mbonten@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 april 2010

Carbapenem-resistente Klebsiella pneumoniae na verblijf in het buitenland
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties