Carbapenems: inzetten als het moet, vermijden als het kan

Een kweekbakje.
Sacha F. de Stoppelaar
Jaap ten Oever
Heiman F.L. Wertheim
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7047
Abstract

Samenvatting

Surveillancedata en de literatuur tonen aan dat een stijgend aantal infecties met resistente bacteriën wereldwijd heeft geleid tot meer carbapenemgebruik. Dit heeft vervolgens weer carbapenemresistentie in de hand gewerkt, wat de mogelijkheden voor effectieve antimicrobiële behandeling ernstig beperkt. Ook in Nederland stijgt het gebruik van carbapenems de afgelopen jaren. Om verdere toename van carbapenemgebruik en daarmee resistentie in Nederland te voorkomen, is het essentieel alternatieven voor carbapenems te overwegen. In dit artikel delen we overwegingen en strategieën voor carbapenemsparende therapie en bij carbapenemresistentie.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam. dr. S.F. de Stoppelaar, internist-infectioloog in opleiding, afd. Interne Geneeskunde, (tevens: verbonden aan het RIVM, afd. Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding). Radboudumc, Nijmegen: dr. J. ten Oever, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde en prof.dr. H.F.L. Wertheim, arts-microbioloog, afd. Medische Microbiologie.

Contact S.F. de Stoppelaar (s.f.destoppelaar@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De auteurs schreven het artikel namens alle medeauteurs van het SWAB-plaatsbepalingsdocument: Reinier van Hest, Suzan van Mens, Karin van Dijk, Michiel van Agtmael en Tom Wolfs. Verder is dit artikel mede mogelijk gemaakt door dr. Mark de Boer, vanwege zijn kritische commentaar op een eerdere versie van het manuscript en zijn input voor figuur 2.

Auteur Belangenverstrengeling
Sacha F. de Stoppelaar ICMJE-formulier
Jaap ten Oever ICMJE-formulier
Heiman F.L. Wertheim ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties