Fatale pneumonie door carbapenemresistente Klebsiella pneumoniae

Klinische praktijk
Marjan van Apeldoorn
Kamilla Lettinga
Alexandra Bernards
Sunita Paltansing
Nashwan alNaiemi
Jayant Kalpoe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2526
Abstract

Samenvatting

Een 63-jarige Nederlandse man raakte tijdens zijn ziekenhuisverblijf in India gekoloniseerd met onder andere een carbapenemresistente Klebsiella pneumoniae. Zijn herstel in Nederland werd gecompliceerd door een pneumonie op basis van deze moeilijk behandelbare multiresistente bacterie en patiënt kwam uiteindelijk te overlijden. Carbapenemresistentie bij Enterobacteriaceae, zoals K. pneumoniae, wordt meestal veroorzaakt doordat deze bacteriën carbapenemase (een bètalactamase) produceren. Carbapenemase producerende Enterobacteriaceae (CPE) verspreiden zich wereldwijd en veroorzaken lastig behandelbare infecties welke gepaard gaan met een hoge mortaliteit. Deze casus illustreert de uitdagingen waarvoor de clinicus komt te staan bij infectie met deze multiresistente Enterobacteriaceae. Mede door het ontbreken van richtlijnen voor detectie en van adequate diagnostiek in medisch-microbiologische laboratoria kunnen CPE vaak onopgemerkt blijven. Dit kan leiden tot vertraging van adequate therapie en van infectiepreventiemaatregelen om verspreiding te voorkomen. Voortvarendheid met de implementatie van de reeds bestaande Nederlandse conceptrichtlijn voor detectiemethoden van CPE is daarom essentieel.

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. M.J. van Apeldoorn, arts-assistent in opleiding tot internist-infectioloog (thans: VU Medisch Centrum, Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde); dr. K.D. Lettinga, internist-infectioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie, Leiden.

Dr. A.T. Bernards, arts-microbioloog; drs. S. Paltansing, fellow medische microbiologie.

Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Enschede.

Dr. N. alNaiemi, arts-microbioloog.

Slotervaart ziekenhuis/AVL-NKI, afd. Medische Microbiologie, Amsterdam

Contact Dr. J.S Kalpoe, arts-microbioloog.Contactpersoon: drs. M. van Apeldoorn (marjanvapeldoorn@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 september 2010

Opmars van resistente gramnegatieve bacteriën
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties