Consequenties van de nieuwe wet over het kwaliteitsinstituut

Positie van richtlijnen onder nieuwe wet

Perspectief
Johan Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7380
Abstract

Op 10 december 2013 stemde de Eerste Kamer in met wetsvoorstel 33243, dat voorziet in de ombouw van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) naar het Zorginstituut Nederland (ZiN). Het ZiN behoudt de taken van het huidige CvZ, maar gaat ook nieuwe taken uitoefenen. De belangrijkste daarvan is het beoordelen en in het register opnemen van professionele standaarden. Daarbij krijgt het ZiN ook een agenderende functie, in de vorm van de wettelijke bevoegdheid om vast te stellen voor welke vormen van zorg een professionele standaard nodig is.

Deze nieuwe wetgeving met betrekking tot de rol van het ZiN als ‘kwaliteitsinstituut’ roept vragen op over de juridische betekenis van richtlijnen en protocollen. Verandert die betekenis door het opnemen van deze teksten in het openbare ZiN-register? Heeft de nieuwe wet gevolgen voor het proces van totstandkoming van richtlijnen? En wat is de consequentie van de wettelijke bevoegdheid van het ZiN om ook buiten…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Contact Prof.mr. J. Legemaate, gezondheidsjurist (j.legemaate@amv.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7380; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 20 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Johan Legemaate ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties