Polyfarmacie bij verzorgings- en verpleegbehoeftige ouderen en mogelijkheden voor vermindering

Onderzoek
K. Gill
J. Hermans
P. Vermeij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1076-80
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren en beoordelen van polyfarmacie bij ouderen (leeftijd ≥ 65 jaar).

Opzet

Cohortonderzoek.

Plaats

Regio Rijnstreek.

Methode

Bij 200 opeenvolgende ouderen aangemeld bij de Indicatie Commissie Rijnstreek voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis die ≥ 5 geneesmiddelen tegelijk gebruikten, werd het gebruik geïnventariseerd en beoordeeld op grond van literatuurrichtlijnen en het uitgangspunt dat geneesmiddelengebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

Resultaten

In totaal werden in twee onderzoeksperioden (januari 1993-februari 1994 en maart-oktober 1994) 1131 personen (gemiddelde leeftijd: 80,4 jaar (SD: 6,4)) aangemeld. Van de 200 (17,7) patiënten die ≥ 5 geneesmiddelen gebruikten, was het gemiddeld gebruik 6,9 (SD: 1,9). Bij beoordeling van de medicatie op overbodigheid, interactie en dosering leek een (overigens slechts beperkte) reductie van het aantal medicamenten haalbaar, tot een gemiddelde van 5,3 (SD: 1,9).

Conclusie

Regelmatige bijstelling van de farmacotherapie bij ouderen lijkt aangewezen. Daarbij moet rekening gehouden worden met toenemende mogelijkheden tot zelfmedicatie.

Auteursinformatie

Prof.dr.K.Gill, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, Canadalaan 13, 2408 MS Alphen aan den Rijn.

Rijksuniversiteit, faculteit der Geneeskunde, Leiden.

Afd. Medische Statistiek: dr.J.Hermans, medisch statisticus.

Afd. Klinische Chemie, Farmacie en Toxicologie: prof.dr.P.Vermeij, ziekenhuisapotheker.

Contact prof.dr.K.Gill

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties