Vermindering van gebruik van benzodiazepinen door een brief van de eigen huisarts aan chronische gebruikers

Onderzoek
W.J.M. Niessen
R.E. Stewart
J. Broer
F.M. Haaijer-Ruskamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:356-61
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de doelmatigheid van een minimale interventie om het voorschrijven van benzodiazepinen te verminderen op regionaal niveau.

Opzet

Prospectief.

Methode

Ziekenfondsverzekerden die in één jaar 180 of meer dagdoses benzodiazepinen voorgeschreven kregen, ontvingen een brief van de huisarts met informatie over risico’s van voortdurend gebruik, het advies te minderen of te stoppen met gebruik, en een uitnodiging een afspraak te maken om hierover te komen praten. De interventie vond plaats in 19 huisartspraktijken in Oost-Groningen. Na 6 maanden werd in 9 at random gekozen praktijken een herinneringsbrief gestuurd aan de patiënten die niet hadden gereageerd. Als controlegroepen fungeerden 37 praktijken in Oost-Groningen en 91 praktijken in Noordwest-Groningen. De uitkomstmaten waren het percentage patiënten dat stopte met het gebruik en de verandering in gemiddeld gebruik van benzodiazepinen.

Resultaten

In de interventiegroep (n = 1343) kreeg in de periode 6-12 maanden na de eerste interventiebrief 11,3 (95-BI: 9,6-13,1) geen enkel recept voor benzodiazepinen tegenover 5,4 (4,6-6,3) in Oost-Groningen (n = 2932) en 4,9 (4,2-5,5) in Noordwest-Groningen (n = 4562). De gemiddelde afname in prescriptie bedroeg 13 (–9,9-–15,1) tegen 3 (–0,1-–4,1) en 3 (–1,5-–4). Een herinneringsbrief na een halfjaar had geen invloed op deze effectmaten.

Conclusie

De informatieve brief van de huisarts aan chronische gebruikers van benzodiazepinen met het advies om het gebruik te minderen was effectief.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:356-61

Auteursinformatie

GGD Groningen, Hulpverleningsdienst, Postbus 584, 9700 AN Groningen.

Hr.W.J.M.Niessen, sociaal-geneeskundige; hr.dr.J.Broer, arts-epidemioloog.

Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, Groningen.

Contact Hr.drs.R.E.Stewart, methodoloog; mw.prof.dr.F.M.Haaijer-Ruskamp, medisch socioloog (wim.niessen@hvd.groningen.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties