Profielen van regelmatige gebruikers van benzodiazepinen in een huisartspraktijk

Onderzoek
A.L.M. Lagro-Janssen
I.J.W. Liberton
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1969-73
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van het profiel van regelmatige gebruikers van benzodiazepinen in een huisartspraktijk.

Opzet

Patiënt-controle-onderzoek.

Plaats

Duo-huisartspraktijk in Nijmegen.

Methoden

Van alle regelmatige gebruikers van benzodiazepinen in een huisartspraktijk werden socio-demografische en morbiditeitsgegevens verzameld en het gebruik van benzodiazepinen (duur, frequentie, type middel) bepaald. Met een semi-gestructureerd interview werden de ervaringen en de meningen van de gebruikers geïnventariseerd. Het psychisch en lichamelijk functioneren werd vastgelegd met de ‘symptom checklist’ (SCL-90).

Resultaten

In de groep van 99 gebruikers (3,1 van de praktijkpopulatie) gebruikten 53 (1,6 van de praktijkpopulatie) dagelijks en > 1 jaar benzodiazepinen. De meesten waren vrouwen, ouder dan 65 jaar, alleenstaand en met een lage opleiding. Ruim een kwart waren patiënten met psychiatrischepsycho-geriatrische aandoeningen. Gebruikers hadden frequent chronische ziekten, in het bijzonder gewrichtsaandoeningen en chronische huidziekten. De SCL-90-uitkomsten wezen op een hoge mate van psychoneuroticisme. De meeste patiënten voelden zich door de medicatie beter opgewassen tegen moeilijke situaties en de gemelde bijwerkingen waren beperkt in aantal en ernst.

Conclusie

Benzodiazepine-gebruikers verkeerden in een risicovolle positie, zowel in sociaal-economisch opzicht als ten aanzien van gezondheid en geestelijk welbevinden. Bij stringent voorschrijfgedrag was in deze praktijk de groep patiënten met chronisch benzodiazepine-gebruik klein en te overzien.

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.dr.A.L.M.Lagro-Janssen, huisarts; mw.I.J.W.Liberton, medisch student.

Contact mw.dr.A.L.M.Lagro-Janssen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties