Het langdurig gebruik van benzodiazepinen

Klinische praktijk
W.J.M.J. Gorgels
R.C. Oude Voshaar
A.J.J. Mol
M.H.M. Breteler
E.H. van de Lisdonk
F.G. Zitman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1342-6
Abstract

Samenvatting

- Benzodiazepinen zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen in Nederland. Voor langdurig gebruik is nauwelijks een indicatie.

- Langdurig benzodiazepinegebruik kan leiden tot afhankelijkheid en hangt samen met een toegenomen ongevalsrisico/valrisico en stoornissen in cognitieve functies.

- In nationale en internationale richtlijnen wordt dan ook geadviseerd terughoudend te zijn met het voorschrijven van benzodiazepinen in het algemeen en met name met het langdurig voorschrijven daarvan.

- In de praktijk blijken deze richtlijnen niet te worden opgevolgd. Een huisartspraktijk van normgrootte heeft gemiddeld ongeveer 75 langdurige gebruikers.

- Er zijn zowel patiënt- als (huis)artsgebonden factoren van invloed op de instandhouding van dit langdurig benzodiazepinegebruik.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Psychiatrie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

W.J.M.J.Gorgels, huisarts-onderzoeker; R.C.Oude Voshaar, arts-onderzoeker; mw.drs.A.J.J.Mol, psycholoog.

Katholieke Universiteit, Nijmegen.

Vakgroep Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer: dr.M.H.M. Breteler, klinisch psycholoog.

Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Sociale Geneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde: dr.E.H.van de Lisdonk, huisarts.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Leiden.

Prof.dr.F.G.Zitman, psychiater.

Contact W.J.M.J.Gorgels (w.gorgels@czzopsy.azn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties