Pneumokokkenvaccinatie voorkomt pneumonie niet in een patiëntengroep 'at risk'

Nieuws
J.W.K. van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1287

In een prospectief, multicentrisch, dubbelblind, gerandomiseerd en placebogecontroleerd onderzoek werd het effect van pneumokokkenvaccinatie nagegaan op de incidentie van pneumonie in het algemeen, en op die van pneumonie veroorzaakt door de pneumokok in het bijzonder.1 Daartoe werden 691 patiënten geïncludeerd van tussen de 50 en 85 jaar oud, welke…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties