Farmaco-economische aspecten van vaccinatie tegen invasieve pneumokokkeninfecties bij 65-plussers; literatuuroverzicht van kosteneffectiviteitsanalysen

Onderzoek
M.J. Postma
M-L.A. Heijnen
Ph. Beutels
J.C. Jager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:855-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Schatten van de kosteneffectiviteit van vaccinatie bij 65-plussers tegen invasieve pneumokokkeninfecties.

Opzet

Literatuurstudie.

Methode

Nederlands- en Engelstalige artikelen over studies naar de kosteneffectiviteit van vaccinatie ter voorkoming van invasieve pneumokokkeninfectie bij 65-plussers werden gezocht in Medline (1980-2000; zoektermen: ‘pneumococcal’ en ‘vaccine’ in combinatie met ‘costs’ of ‘economics’) en aan de hand van de referentielijsten van de gevonden artikelen. Van de geselecteerde studies werden geëvalueerd: nettokosten per gewonnen levensjaar, incidentie van invasieve pneumokokken bij ouderen, sterfte bij invasieve pneumokokkeninfectie, effectiviteit van het vaccin ter voorkoming van invasieve pneumokokkeninfecties, en de kosten van het vaccin en toediening. Tevens werd aandacht besteed aan specifieke leeftijdscategorieën en aan effecten van variatie in cruciale aannamen.

Resultaten

Gevonden werden 5 studies: voor de VS, Canada, Nederland en Spanje en een multinationale studie voor vijf Europese landen. De kosteneffectiviteit van vaccinatie bij ouderen tegen invasieve pneumokokkeninfecties varieerde van kostenbesparend tot € 33.000,– per gewonnen levensjaar. De Nederlandse studie kwam uit op € 10.100,– per gewonnen levensjaar (prijspeil 1995). Bijna alle geselecteerde studies baseerden de effectiviteit van de vaccinatie op dezelfde patiënt-controle studie uit de VS. De mogelijke effecten op de kosteneffectiviteit van de uitbreiding van de influenzavaccinatie en van inclusie van hervaccinatie voor pneumokokken waren niet in de analysen opgenomen.

Conclusie

De kosteneffectiviteit van vaccinatie tegen invasieve pneumokokkeninfecties bij 65-plussers in Nederland (en diverse andere landen) was beneden de eerder geaccepteerde grens van € 20.000,–.

Auteursinformatie

Groningen University Institute for Drug Exploration/University of Groningen Research Institute of Pharmacy (GUIDE/GRIP), Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.

Dr.M.J.Postma, farmaco-econoom.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.

Mw.dr.ir.M-L.A.Heijnen, epidemioloog; dr.J.C.Jager, theoretisch bioloog.

Universiteit Antwerpen, vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde, Centrum voor de Evaluatie van Vaccinatie, Antwerpen, België.

Dr.Ph.Beutels, gezondheidseconoom.

Contact dr.M.J.Postma (m.postma@farm.rug.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties