Overeenkomsten tussen richtlijnen voor farmaco-econonomisch onderzoek en eerder gepubliceerde gezondheidseconomische evaluaties

Onderzoek
M.J. Postma
J.J. Kwik
W.J.M.J. Rutten
L.T.W. de Jong-van den Berg
J.R.B.J. Brouwers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1082-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de overeenkomsten tussen de richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek die in 1999 zijn gepubliceerd door het College voor zorgverzekeringen en de praktijk van het gezondheidseconomisch onderzoek dat gepubliceerd is in de Nederlandstalige literatuur.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Gezocht werd naar gepubliceerde gezondheidseconomische evaluaties die gepubliceerd waren in de periode 1990-1999 in onder andere het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), Pharmaceutisch Weekblad en Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. De resulterende 19 studies, voornamelijk gepubliceerd in het NTvG, werden vergeleken met de farmaco-economische richtlijnen, die werden samengevat in 9 criteria.

Resultaten

Het maatschappelijk perspectief was gehanteerd in 5 studies (26), niet aan de interventie gerelateerde medische kosten waren uitgesloten in 19 (100), relevante subgroepanalysen waren verricht in 16 (84), effectiviteit was expliciet onderscheiden van werkzaamheid in 15 (79), een incrementele analyse was verricht in 18 (95), een adequate analyseperiode was gekozen in 16 (84), kosten, baten en gezondheidswinst waren gedisconteerd in 13 (68), een gevoeligheidsanalyse maakte deel uit van het onderzoek in 10 (53) en geschatte kostprijzen waren gebruikt in 9 (47).

Conclusie

De gangbare praktijk van gezondheidseconomische studies in de Nederlandstalige literatuur kwam deels overeen met de latere richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek.

Auteursinformatie

Groningen University Institute for Drug Exploration/University of Groningen Research Institute of Pharmacy (GUIDE/GRIP), Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.

Dr.M.J.Postma, farmaco-econoom; J.J.Kwik, farmaceut; mw.prof.dr. L.T.W.de Jong-van den Berg, apotheker; prof.dr.J.R.B.J.Brouwers, ziekenhuisapotheker.

Academisch Ziekenhuis, apotheek, Groningen.

Dr.W.J.M.J.Rutten, ziekenhuisapotheker.

Contact dr.M.J.Postma (m.postma@farm.rug.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties