Pneumokokkenvaccinatie van volwassenen

Klinische praktijk
R.E. Jonkers
W.G. Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:437-41
Abstract

Samenvatting

- Pneumokokkenpneumonieën en hieruit voortkomende bacteriëmieën zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte, met name in een aantal risicogroepen.

- Op basis van gegevens in de beschikbare literatuur is er geen overtuigend bewijs dat vaccinatie met polyvalent kapselpolysacharidevaccin bij risicogroepen, waaronder ouderen boven de 65 jaar, die vaak al gevaccineerd worden tegen influenza, aanvullende bescherming biedt tegen het ontstaan van een pneumokokkenpneumonie.

- Er is wel voldoende bewijs dat pneumokokkenvaccinatie beschermend werkt tegen invasieve infecties en dat bevolkingsbrede vaccinatie van ouderen in dit opzicht kosteneffectief kan zijn. Over een eventueel beschermend effect van pneumokokkenvaccinatie naast influenzavaccinatie tegen invasieve infecties bij ouderen zijn er onvoldoende gegevens, waardoor een afgewogen oordeel over de kosteneffectiviteit van deze strategie nog niet goed mogelijk is.

- Vaccinatie van (dreigend) immuungecompromitteerden is alleen effectief en zinvol als een adequate humorale immuunrespons verwacht kan worden.

- Er zijn geen aanwijzingen voor een meerwaarde van toepassing van conjugaatvaccin bij volwassenen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Longziekten, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Dr.R.E.Jonkers, longarts.

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Longziekten, Alkmaar.

Dr.W.G.Boersma, longarts.

Contact dr.R.E.Jonkers (r.e.jonkers@amc.uva.nl)

Verantwoording

Mede namens de overige leden van de Werkgroep Infectieziekten van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties