Pneumocystis-profylaxe bij glucocorticoïdgebruik?

Commentaar
12-09-2018
Quirijn de Mast, Rogier Thurlings en Jaap ten Oever

Het gebruik van immuunsuppressieve medicatie voor ontstekingsziekten neemt gestaag toe en het is de verwachting dat deze toename de komende jaren zal doorzetten. Immunosuppressiva verhogen de kans op infecties en een ernstig beloop hiervan. In een artikel door Minderhoud en collega’s elders in dit tijdschrift wordt het belang van infectieuze complicaties bij het gebruik van glucocorticoïden in hoge doseringen geïllustreerd aan de hand van een casus waarbij een patiënt overlijdt aan een opportunistische infectie.1 De auteurs geven vervolgens een overzicht van preventieve maatregelen ter voorkoming van infecties bij glucocorticoïdgebruik.

Screening, vaccinaties en medicamenteuze profylaxe vormen de hoeksteen van infectiepreventie bij immuun-gecompromitteerde patiënten. Welke patiënten precies in aanmerking komen voor profylaxe vormt vaak een dilemma. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan landelijke handleidingen voor vaccinatieaanbevelingen bij patiënten die immunosuppressiva gebruiken en voor screening op en behandeling van latente tuberculose. Voor de preventie van verschillende opportunistische infecties bij het gebruik van glucocorticoïden zijn echter geen richtlijnen beschikbaar. Vooral de indicaties voor profylaxe tegen Pneumocystis jiroveci -pneumonie (PJP) leidt in de dagelijkse praktijk tot discussie. Minderhoud et al. besteden in hun artikel ook kort aandacht aan deze indicaties. De afweging wel of geen PJP-profylaxe voor te schrijven aan patiënten die behandeld worden met glucocorticoïden blijft echter lastig. In dit artikel geven wij daarom extra achtergronden die kunnen helpen bij het maken van deze afweging.

NNT versus NNH

PJP is een potentieel levensbedreigende opportunistische schimmelinfectie. Profylaxe door middel van cotrimoxazol is zeer effectief.2 Patiënten met een ernstig gestoorde ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing