Pijnregistratie niet voor Inspectie maar voor patiënt

Opinie
Rianne L.M. van Boekel
Monique A.H. Steegers
Carolien de Blok
Janneke Schilp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7723
Abstract

Matige tot ernstige pijn komt bij patiënten in de postoperatieve fase veel voor en kan ernstige medische complicaties geven, herstel vertragen en leiden tot een langere opnameduur.1,2

Om zicht te krijgen op de mate waarin ziekenhuizen aandacht besteden aan pijn bij patiënten, is sinds 2003 de indicator 'Pijn na operatie' opgenomen in de basisset prestatie-indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).3 Sindsdien leveren alle ziekenhuizen jaarlijks gegevens aan over het percentage patiënten bij wie pijn gemeten is en het percentage patiënten met ernstige pijn (pijnscore > 7). Daarnaast hebben alle Nederlandse ziekenhuizen zich in 2008 gecommitteerd aan het VMS Veiligheidsprogramma, waarvan 'vroege herkenning en behandeling van pijn' (hierna 'VMS Pijn' genoemd) een van de thema's was.4 De doelstelling van dit thema was om onnodig lijden door pijn bij opgenomen patiënten te verminderen door standaard 3 keer per dag pijn te meten, pijnscores te registreren, pijn te…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Nijmegen.

R.L.M. van Boekel, MSc, verpleegkundig pijnconsulent en epidemioloog (tevens: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen); dr. M.A.H. Steegers, anesthesioloog-pijnspecialist.

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Dr. C. de Blok, bedrijfskundige.

NIVEL, Utrecht.

Dr. J. Schilp, gezondheidswetenschapper en epidemioloog.

Contact R.L.M. van Boekel, MSc (rianne.vanboekel@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rianne L.M. van Boekel ICMJE-formulier
Monique A.H. Steegers ICMJE-formulier
Carolien de Blok ICMJE-formulier
Janneke Schilp ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties