Pijn meten is nuttig en iedere arts kan het: 7 tips

Klinische praktijk
Moniek de Goeij
Monique A.H. Steegers
Carel M.M. Veldhoven
Kris C. Vissers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8276
Abstract

Samenvatting

  • Pijn is een van de belangrijkste factoren die invloed hebben op de kwaliteit van leven; de incidentie ervan is hoger dan wordt aangenomen.
  • Pijn wordt niet altijd spontaan gemeld door patiënten; er moet vaker naar worden gevraagd.
  • Het niet meten van pijn is een van de belangrijkste redenen voor inadequate pijnbehandeling.
  • Pijn moet meer routinematig gemeten en geregistreerd worden in zowel de eerste als tweede lijn. Dit kan op eenvoudige wijze en duurt niet lang.
  • Zelfrapportage verdient de voorkeur en hiervoor kan een visueel-analoge schaal (VAS) of een ‘numeric rating scale’ (NRS) gebruikt worden. Ook bij patiënten met een lichte cognitieve beperking is gebruik van een VAS of NRS mogelijk.
  • Er zijn diverse eenvoudige en betrouwbare observationele schalen voor patiënten die niet goed kunnen rapporteren, zoals cognitief beperkte oudere patiënten of jonge kinderen.
  • Bij chronische pijn kan laagdrempelig een multidimensionale schaal gebruikt worden om de kans op een succesvolle pijnbehandeling te vergroten.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde, Nijmegen.

Drs. M. de Goeij, aios anesthesiologie; dr. M.A.H. Steegers en prof.dr. K.C. Vissers, anesthesiologen.

Huisartsenpraktijk Berg en Dal, Berg en Dal.

Drs.ir. C.M.M. Veldhoven, huisarts (tevens: Radboudumc, Nijmegen).

Contact drs. M. de Goeij (moniek.degoeij@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Moniek de Goeij ICMJE-formulier
Monique A.H. Steegers ICMJE-formulier
Carel M.M. Veldhoven ICMJE-formulier
Kris C. Vissers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Praktische tips
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties