Pijn en pijnmeting bij kinderen

Klinische praktijk
J.A.M. Hunfeld
J. Passchier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1222-7

De afgelopen tien jaar is er toenemende aandacht voor pijn bij kinderen. Dit is het gevolg van de medisch-technologische ontwikkelingen, zoals geavanceerde chirurgische ingrepen en behandelingsmethoden, en nieuwe inzichten op het gebied van pijn bij kinderen. In dit kader paste het verzoek van de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)-programmacommissie Pijnonderzoek, ressorterend onder de Centrale NWO-programmacommissie Chronisch zieken, om een notitie te schrijven over pijn en pijnmeting bij kinderen.1 Dit artikel is gebaseerd op deze notitie en bevat een kort overzicht van bestaande kennis over pijn en pijnmeting bij kinderen en de lacunes die in de wetenschappelijke literatuur en door deskundigen in Nederland worden gesignaleerd.

Om de internationale kennis van zaken over pijnmeting in kaart te brengen werd een literatuuronderzoek uitgevoerd met behulp van Medline- en Psychlit-bestanden. Wij beperkten ons daarbij tot overzichtsartikelen die in…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, afd. Medische Psychologie en Psychotherapie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Mw.J.A.M.Hunfeld en prof.dr.J.Passchier, medisch psychologen.

Contact mw.J.A.M.Hunfeld

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Almelo, juni 1995,

Met veel belangstelling lazen wij het overzichtelijke artikel van Hunfeld en Passchier (1995;1222-27). In het artikel wordt de Oucher-schaal, een pijnmeetinstrument voor 3-7-jarigen, genoemd. De originele schaal is in Nederland te verkrijgen bij de Stichting Kind en Pijn.

Deze stichting is onlangs opgericht met als doel het bevorderen van de preventie en de bestrijding van pijn bij kinderen. Zij tracht het doel onder meer te bereiken door:

– het vermeerderen van kennis en vaardigheden bij de beoordeling en behandeling van pijn bij kinderen;

– het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar pijn bij kinderen;

– het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking en communicatie over pijn bij kinderen.

Informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de Stichting: p/a Twenteborg Ziekenhuis, secr. facilitaire zaken, mw. E.Bouwmeester/K.Gelhever, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo, tel. 0546-833511.

O. Kluft
W.J.C. Boelen-van der Loo