advies voor de praktijk

Meting en behandeling van pijn bij kinderen

Opinie
Richard A. van Lingen
Paul L.P. Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B167
Abstract

Nog niet zo lang geleden was het de gewoonste zaak van de wereld om te denken dat kinderen en pasgeborenen geen pijn konden voelen. Tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw kregen kinderen, in vergelijking met volwassenen, na operaties slechts in de helft van de gevallen analgesie; in de praktijk werd dan meestal afgesproken ‘zo nodig’, hetgeen werd uitgevoerd als ‘zo min mogelijk’.1,2 Invasieve en pijnlijke procedures bij baby’s, variërend van venapuncties en intubaties tot open hartoperaties, werden zonder enige vorm van pijnbestrijding uitgevoerd.3,4 In 1987 toonde onderzoek overtuigend aan dat kinderen na een goede pijnbestrijding bij hartoperaties minder complicaties hadden dan wanneer ze alleen lachgas en spierverslappers kregen toegediend.4 Vervolgens werden pijn, pijnmeting en pijnbestrijding bij jonge kinderen een serieus onderwerp van onderzoek en werd de onverschilligheid van professionals en van het publiek over pijn bij kinderen doorbroken. Nu, ruim twintig jaar later, is…

Auteursinformatie

Isala klinieken, Amalia kinderafdeling Zwolle.

Contact prof.dr. P.L.P. Brand (p.l.p.brand@isala.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 oktober 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties