‘Personalised care’ in richtlijnen: een contradictio in terminis

Opinie
Roger A.M.J. Damoiseaux
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7408
Abstract

Een richtlijn kan per definitie niet zo gedetailleerd zijn dat die rechtstreeks te vertalen is naar de patiënt in uw spreekkamer. Een zo ver doorgevoerde detaillering in richtlijnen is onzinnig. Aan de andere kant is een richtlijn alleen op hoofdlijnen ook niet zinnig omdat er geen patiënt gemiddeld is. De recente NHG-standaard ‘Diabetes mellitus type 2’ doet een voorzichtige poging om de streefwaarden van HbA1c afhankelijk te maken van meerdere patiëntkenmerken.1 De kans op complicaties is niet alleen anders voor verschillende leeftijdsgroepen en verschillende duur van diabetes,2 maar varieert natuurlijk ook met de levensverwachting en comorbiditeit.

De vraag komt dan naar boven in hoeverre een richtlijn ‘personalised care’ ofwel maatwerk kan beschrijven. Bij een teveel aan variatie binnen een richtlijn is het voorstelbaar dat de individuele arts zijn of haar individuele voorkeur opzoekt, toepast en legitimeert zoals die dat ook vóór de komst van de richtlijnen deed. Richtlijnen…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Contact Prof.dr. R.A.M.J. Damoiseaux, huisarts (r.a.m.j.damoiseaux@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Roger A.M.J. Damoiseaux ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties