Op weg naar een persoonsgerichte diabeteszorg

Commentaar
22-01-2019
Erik Serné

It isn’t a question if medicine is – or should be – evidence‐based. The issues lie in the details: what exactly counts as evidence?1

 

Medio juni 2018 verscheen de partiële herziening van NHG-standaard ‘Diabetes mellitus type 2’.2 Een uitgebreide beoordeling van de literatuur heeft tot beperkte wijzigingen in het medicamenteuze stappenplan geleid, zoals elders in dit tijdschrift te lezen is.3 Metformine (stap 1), sulfonylureumderivaat (stap 2) en NPH-insuline (stap 3) blijven de basisbehandeling voor de patiënt met DM2. Er is een beperkte indicatie voor DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten bij de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2), wanneer met metformine en een sulfonylureumderivaat onvoldoende glykemische regulatie wordt bereikt. SGLT-2-remmers hebben vooralsnog geen plek gekregen.

NHG-standaard ‘Diabetes mellitus type 2’

Sinds 1989 speelt de NHG-standaard ‘Diabetes mellitus type 2’ een belangrijke rol bij het verbeteren van de zorgverlening aan patiënten met DM2. Deze standaard en de daarop volgende herzieningen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing