Op weg naar een persoonsgerichte diabeteszorg

Opinie
Erik Serné
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3494
Abstract

It isn’t a question if medicine is – or should be – evidence‐based. The issues lie in the details: what exactly counts as evidence?1

Medio juni 2018 verscheen de partiële herziening van NHG-standaard ‘Diabetes mellitus type 2’.2 Een uitgebreide beoordeling van de literatuur heeft tot beperkte wijzigingen in het medicamenteuze stappenplan geleid, zoals elders in dit tijdschrift te lezen is.3 Metformine (stap 1), sulfonylureumderivaat (stap 2) en NPH-insuline (stap 3) blijven de basisbehandeling voor de patiënt met DM2. Er is een beperkte indicatie voor DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten bij de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2), wanneer met metformine en een sulfonylureumderivaat onvoldoende glykemische regulatie wordt bereikt. SGLT-2-remmers hebben vooralsnog geen plek gekregen.

NHG-standaard ‘Diabetes mellitus type 2’

Sinds 1989 speelt de NHG-standaard ‘Diabetes mellitus type 2’ een belangrijke rol bij het verbeteren van de zorgverlening aan patiënten met DM2. Deze standaard en de daarop…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Vasculaire Geneeskunde en Diabetes Centrum: dr. E. Serné, internist.

Contact E. Serné (e.serne@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik Serné ICMJE-formulier
Toepassing van nieuwe bloedglucoseverlagende middelen
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties