Afname van cardiovasculaire sterfte door SGLT-2-remmers

Onderzoek
Gabor E. Linthorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3702

Waarom dit onderzoek?

Klinische studies naar SGLT-2-remmers laten een gunstig effect van deze klasse van antidiabetica op cardiovasculaire uitkomstmaten zien, met name hartfalen. Daarnaast wordt een gunstig effect op de nierfunctie gezien. Een meta-analyse kan deze effecten beter kwantificeren en kijken of de effecten consistent optreden bij mensen met en…

Auteursinformatie

Contact G.E. Linthorst (g.e.linthorst@amc.uva.nl)

Auteur Belangenverstrengeling
Gabor E. Linthorst ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Gerelateerde artikelen

Reacties