Zijn sulfonylureumderivaten wel echt veilig?

Onderzoek
Jiri Moekotte
Natalie Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3444

Waarom dit onderzoek?

Sulfonylureumderivaten worden voorgeschreven bij patiënten met diabetes type 2 als met metformine alleen niet de gewenste glucosewaarden worden bereikt. Slechts weinig studies onderzochten de complicatierisico’s van sulfonylureumderivaten.

Onderzoeksvraag

Wat is het risico op cardiale en cerebrovasculaire complicaties, ernstige hypoglykemie en sterfte bij gebruik van sulfonylureumderivaten als tweedelijnsmedicatie…

Auteursinformatie

Contact N. Smit (nsmit@flevoziekenhuis.nl)

Toepassing van nieuwe bloedglucoseverlagende middelen
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Gerelateerde artikelen

Reacties