Een postmenopauzale vrouw met progressieve ascites

Peritoneale tuberculose

Voorbeeld van het sterrenhemelaspect tijdens een laparoscopie, een diffuus beeld van een peritonitis met verspreid in het abdomen multipele witgele spikkels.
Karlijn S.M. van Dongen
Joost J. Binnerts
Alexander D. Montauban van Swijndregt
Rogier R. Jansen
Guido E.L. van den Berk
Harold R. Verhoeve
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6762
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het aspecifieke ziektebeeld van peritoneale tuberculose zorgt vaak voor een vertraging van de diagnostiek. Door overlappende symptomen kan bovendien ten onrechte aan een gemetastaseerd ovariumcarcinoom worden gedacht. Dit kan leiden tot onnodige chirurgische interventies en een verslechterde prognose.

Casus

Een 75-jarige vrouw van Marokkaanse afkomst werd door de huisarts verwezen naar de mdl-arts vanwege progressieve ascites en gewichtsverlies. Hoewel de CA-125-concentratie verhoogd was en het klinisch beeld verdacht was voor een gemetastaseerd ovariumcarcinoom, werden herhaaldelijk geen maligne cellen gevonden in zowel het ascitesvocht als weefselbiopten. Differentiaaldiagnostisch werd aan tuberculose gedacht. Een laparoscopische visualisatie met weefselbiopsie volgde. Het laparoscopisch beeld was pathognomisch voor peritoneale tuberculose, waarna de patiënte met goed resultaat werd behandeld met tuberculostatica.

Conclusie

Bij vrouwen uit endemische gebieden met klachten van buikpijn, ascites, gewichtsverlies en/of een verhoogde CA-125-concentratie moet vroegtijdig aan peritoneale tuberculose worden gedacht. Een laparoscopie moet worden overwogen wanneer minder invasieve testen geen uitsluitsel geven.

Auteursinformatie

OLVG, Amsterdam: K.S.M. van Dongen, anios interne geneeskunde; J.J. Binnerts, aios internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde; dr. A.D. Montauban van Swijndregt, radioloog; dr. R.R. Jansen, microbioloog; G.E.L. van den Berk, internist; dr. H.R. Verhoeve, gynaecoloog.

Contact H.R. Verhoeve (h.r.verhoeve@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. P. Drillenburg, patholoog in het OLVG, leverde beeldmateriaal aan en gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Karlijn S.M. van Dongen ICMJE-formulier
Joost J. Binnerts ICMJE-formulier
Alexander D. Montauban van Swijndregt ICMJE-formulier
Rogier R. Jansen ICMJE-formulier
Guido E.L. van den Berk ICMJE-formulier
Harold R. Verhoeve ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties