Perifere circulatie bij ernstig zieke patiënten
Open

Non-invasieve methoden voor beoordeling van de perifere perfusie
Stand van zaken
21-02-2013
Michel E. van Genderen, Alexandre Lima, Jan Bakker en Jasper van Bommel
  • Perifere weefsels, zoals huid en spieren, zijn gevoelig voor veranderingen in de perfusie. Tijdens circulatoire shock worden deze weefsels als eerste minder doorbloed en na behandeling herstellen ze als laatste.

  • Door het monitoren van de perifere circulatie kan daarom al in een vroeg stadium een verstoring van de systemische circulatie worden opgespoord.

  • Bij ernstig zieke patiënten is de perifere perfusie vaak verstoord.

  • De perifere perfusie kan verstoord blijven, ook als de waarden van conventionele hemodynamische parameters, zoals bloeddruk en hartfrequentie, na behandeling normaliseren.

  • Een blijvend afwijkende perifere perfusie is gerelateerd aan een slechter klinisch beloop.

  • Met de huidige non-invasieve methoden kan de perifere circulatie bij ernstig zieke patiënten eenvoudig worden beoordeeld aan het bed.

  • Mogelijk kunnen interventies die de perifere circulatie verbeteren het klinisch herstel bespoedigen bij ernstig zieke patiënten.