Pensioenleeftijd op maat

Perspectief
Alex Burdorf
Merel Schuring
Suzan W.J. Robroek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9659
Abstract

Samenvatting

Sociaal-economische gezondheidsverschillen hebben belangrijke gevolgen voor werk en pensioen. Laagopgeleiden zijn vaak ongezonder dan hoogopgeleiden. Ze raken daardoor eerder hun betaalde baan kwijt, met weer negatieve effecten op hun gezondheid tot gevolg. Lageropgeleiden verliezen ruim 2 jaar van hun arbeidzame leven door gezondheidsproblemen; voor hogeropgeleiden is dit verlies zo’n 0,4 jaar. De invloed van pensionering op gezondheid laat interessante verschillen zien: voor lageropgeleiden draagt pensionering bij aan een betere ervaren gezondheid, terwijl pensionering de ervaren gezondheid van hoogstopgeleiden juist negatief beïnvloedt. Vanuit het perspectief van volksgezondheid is het hoog tijd na te denken over een pensioenleeftijd op maat.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr. A. Burdorf, arbeidsepidemioloog; dr. M. Schuring en dr. S.J.W. Robroek, postdoctoraal onderzoekers.

Contact prof.dr. A. Burdorf (a.burdorf@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Alex Burdorf ICMJE-formulier
Merel Schuring ICMJE-formulier
Suzan W.J. Robroek ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties