Penning ter gelegenheid van het voltrokken huwelijk van prins Willem V van Oranje met prinses Wilhelmina van Pruisen in 1767 te Berlijn

Perspectief
H.C. Walvoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:595
Download PDF

artikel

Op de voorzijde (figuur a) van deze huwelijkspenning staan de borstbeelden van de jonggehuwden, elkaar toegewend.1 Het randschrift luidt: WILH.VD.G.PR.ARAVS.ETC.FRED.SOPH. WILH.D.GPR.REG.BORVSS.ETC. Willem V, door Gods genade prins van Oranje enz. Frederica Sophia Wilhelmina, door Gods genade kroonprinses van Pruisen enz.. Op de keerzijde (figuur b) is een huwelijksaltaar te zien met de wapens van het echtpaar. Een lieftallige schutsengel ontsteekt met een toorts het altaarvuur. Links staat de Nederlandse leeuw met de 7 provinciepijlen, boven het altaar hangt de gekroonde Pruisische adelaar met een krans in de ene, een scepter in de andere klauw. Op de voorzijde van het altaar staat: CEL.BEROL.IV.OCT gevierd te Berlijn, de 4e oktober en in de onderafsnede van de penning het jaar, MDCCLXVII 1767. Boven de afsnede staat rechts, heel klein: I.G.HOLTZHEY.FEC. gemaakt door Johann Georg Holtzhey. Het randschrift van de keerzijde luidt: FAVSTO OMINE. onder een gunstig voorteken, een verwijzing naar het goddelijk alziend oog dat van boven het tafereel beschijnt. Dit is een zilveren slagpenning met een diameter van 46 mm. Hij bevindt zich in de verzameling van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

In 1769 beviel de prinses van een jongetje dat meteen na de geboorte bleek te zijn overleden. De bevalling werd geleid door de Amsterdamse vroedmeester Albertus Titsingh en minutieus beschreven door prof.H.D.Gaubius, de lijfarts van de prins.2 Bij de bevalling werd de hefboom van Van Roonhuysen gebruikt.

Literatuur
  1. Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde enSchoone Kunsten. Beschrijving van Nederlandsche historiepenningen, tenvervolge op het werk van dr.G.van Loon. 5e stuk. Amsterdam: Iepenbuur &van Seldam; 1848.

  2. Lammes FB. Het verslag van Gaubius inzake de eerste bevalling vanWilhelmina van Pruisen in 1769; ‘De ongelukkige kraem van de Princesmijne gemaelinne’. Ned TijdschrGeneeskd 2004;148:583-91.

Gerelateerde artikelen

Reacties