Het verslag van Gaubius inzake de eerste bevalling van Wilhelmina van Pruisen in 1769; 'De ongelukkige kraem van de Princes mijne gemaelinne'

Perspectief
F.B. Lammes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:583-91
Abstract

Samenvatting

Voor het originele Franse verslag klik hier.

In het Koninklijk Huisarchief bevindt zich een tot dusverre onbekend gebleven baringsverslag van de Leidse hofarts prof. H.D.Gaubius, waarin deze in het Frans een uitvoerige beschrijving heeft gegeven van de eerste, langdurige en ongelukkig verlopen bevalling in 1769 van Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van de erfstadhouder Willem V. Er is kennelijk sprake geweest van een discrepantie tussen het voorliggend hoofd en het baringskanaal. In eerste instantie werd een afwachtend beleid gevoerd in de hoop dat een natuurlijk beloop zou zegevieren, maar uiteindelijk werd weloverwogen besloten tot beëindiging van de uitdrijving met de hefboom of vectis van Van Roonhuysen; deze ingreep werd uitgevoerd door de Amsterdamse vroedmeester Titsingh. Het kind bleek gedurende de partus te zijn overleden. De spontane geboorte van de placenta werd afgewacht, waarna het kraambed ongestoord verliep.

Auteursinformatie

Contact Hr.prof.dr.F.B.Lammes, emeritus hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie aan de Universiteit van Amsterdam, Peppinghof 3, 1391 BA Abcoude (fb.lammes@planet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties