Peer support

Onmisbaar in de verbetercyclus na een incident
Organisatie van zorg
02-04-2020
Martijn P. Heringa, Anneke M. Tiemersma en Jan Jaap H.M. Erwich

Zorgprofessionals blijken na een patiëntveiligheidsincident veel te hebben aan collegiale steun of ‘peer support’. Het draagt niet alleen bij aan hun eigen welzijn, maar ook aan meer openheid en een veiliger zorg. Daarom zou het in elke zorgorganisatie geborgd moeten zijn.

Samenvatting

Patiëntveiligheidsincidenten laten de betrokken zorgprofessionals niet onberoerd. Velen van hen kampen na zo’n incident langdurig met negatieve emoties en verminderd professioneel functioneren. Om die reden pleitte Shapiro in 2016 voor het aanbieden van collegiale steun of ‘peer support’ direct na een incident. Vanaf 2016 hebben 5 umc’s samengewerkt bij de invoering van peer support. Een beschrijvende evaluatie van de ervaringen in die umc’s laat zien dat peer support breed wordt toegepast, voorziet in een behoefte, wordt gewaardeerd door collega’s en merkbaar bijdraagt aan een meer open cultuur. Peer support helpt aangeslagen professionals hun rol te blijven vervullen, ook in de verbetercyclus na een patiëntveiligheidsincident. De betekenis van peer support is wel merkbaar, maar slecht meetbaar. Daarom is het een goed onderwerp voor het nieuwe, meer kwalitatieve ‘anders verantwoorden’ van de inzet van personeel en middelen voor de kwaliteit van zorg, opdat borging ervan blijvend bestuurlijk wordt gesteund.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing