Meer steun nodig voor arts bij medische fout

Opinie
Jo Shapiro
Pamela Galowitz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D181
Abstract

Zorgprofessionals die betrokken zijn bij een complicatie of een medische fout maken, kunnen hiervan grote emotionele gevolgen ervaren. In onze gezondheidszorgcultuur heersen niet alleen hoge standaarden en een drang naar perfectie, maar we hebben ook een omgeving gecreëerd waarin emotionele reacties op medische gebeurtenissen in het algemeen niet worden erkend of openlijk worden besproken. Dit maakt zorgprofessionals uiterst kwetsbaar wanneer ze te maken krijgen met een complicatie of medische fout.

Hun reacties hierop kunnen een negatieve invloed hebben op andere artsen en de teams en zorginstellingen waarin zij werken, en daardoor op de kwaliteit van de patiëntenzorg.1-3 Gebruikelijke reacties zijn onder andere verdriet, schaamte, angst en isolement Als er niets met deze emoties wordt gedaan, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de individuele arts – mogelijk in de vorm van een depressie, burn-out, angst en zelfs suïcide. Daarnaast kunnen het vooronderzoek en de tuchtzaak na een complicatie of medische…

Auteursinformatie

Brigham and Women’s Hospital, Center for Professionalism and Peer Support, Boston, VS.

Prof.dr. J. Shapiro, FACS, kno-arts (tevens: Brigham and Women’s Hospital, Division of Otolaryngology - Head and Neck Surgery; Harvard Medical School, Boston, VS; en Universitair Medisch Centrum Groningen en Rijksuniversiteit Groningen); P. Galowitz, programmamanager.

Contact prof.dr. J. Shapiro, FACS (jshapiro@bwh.harvard.edu)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Beatrijs M. Lodde, eindredacteur bij het NTvG, vertaalde het oorspronkelijke Engelstalige manuscript en prof.dr. Jan C.C. Borleffs, prodecaan onderwijs en opleiding, UMCG, Groningen, beoordeelde de Nederlandstalige vertaling van de tekst.

Auteur Belangenverstrengeling
Jo Shapiro ICMJE-formulier
Pamela Galowitz ICMJE-formulier
De getuchtigde zorgprofessional
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De aanbeveling van Shapiro en Galowitz is niet de eerste in een lange reeks van pogingen om het afhandelen van fouten en complicaties te optimaliseren, en zeker niet de laatste. Als counselor volgde ik jaren geleden een seminar voor het Patient en Family Programm (PFP) in Boston, waarbij ook de artsen betrokken waren. Ook daarin had het Peer Support een duidelijke plaats. Terug in Nederland heb ik velen trachten te bewegen om iets dergelijks te realiseren. Resultaat was erg gering. Daarom denk ik dat het initiatief van de auteurs betrekkelijk zal zijn. Bovendien is hun uitgangspunt alsof artsen na een complicatie of een fout alleen staan, niet waar. Steeds vaker vindt opvang in de Maatschap plaats en is behoefte van een Peer Support op zich niet echt nodig. Zonder elementen van het PFP zal die peer support ondersteuning alleen niet voldoende zijn.
Een van oorzaken dat de openheid en betrokkenheid zo moeizaam verloopt, is de juridisering van het onderwerp over complicaties en fouten. Luister maar eens naar de chirurg Dr Teodor Grantcharov, Canada, te vinden op TedX op You Tube.
Weer wil ik hier een lans breken voor externe deskundigen, die in de rol van counselor, medisch, psychosociale en juridische begeleiding (alle drie in 1 persoon verenigd) bieden. Die support kan soms maanden duren, net zo lang als nodig is.