Het belang van structurele ondersteuning met een programma ‘Zorgen voor de Zorg’

Het welzijn van zorgprofessionals onder druk

Perspectief
Renée A. Scheepers
Jan-Willem Weenink
Martina Buljac-Samardžić
Igna Bonfrer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7293
Abstract

Het welzijn van zorgprofessionals wordt bedreigd. Hoewel verschillende initiatieven zijn ontplooid om het welzijn te bevorderen, ontbreekt er een landelijke aanpak. Het voorstel is om een landelijk programma ‘Zorgen voor de Zorg’ te initiëren. Hoe kan een dergelijk programma het welzijn van zorgprofessionals structureel ondersteunen?

Samenvatting

Veeleisende werkomstandigheden in de gezondheidszorg zetten het welzijn van zorgprofessionals onder druk. Om het welzijn te bevorderen zijn in Nederland diverse initiatieven ontplooid. Deze initiatieven zijn echter versnipperd over micro-, meso- en macroniveau en niet voor alle zorgprofessionals toegankelijk. Een nationale, integrale aanpak ontbreekt waarin initiatieven op verschillende niveaus effectiever op elkaar zijn afgestemd. Wij stellen daarom de initiatie voor van een landelijk programma ‘Zorgen voor de Zorg’, dat het welzijn van zorgprofessionals structureel ondersteunt. Hiertoe reflecteren wij op wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten in drie domeinen: (a) werkplekmanagement; (b) zelfzorg; en (c) behandeling en herstel. Wij stellen voor de geleerde lessen uit deze domeinen te vertalen naar een landelijk programma dat best practices combineert. Op deze manier beogen we bij te dragen aan het structureel bevorderen van welzijn van zorgprofessionals.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management, Rotterdam. Afd. Socio-Medical Sciences: dr. R.A. Scheepers, gezondheidswetenschapperAfd. Health Care Governance: dr. J. Weenink, gezondheidswetenschapperAfd. Health Services Management & Organization: dr. M. Buljac-Samardžić, organisatiewetenschapperAfd. Health Economics: dr. I. Bonfrer, gezondheidseconoom.

Contact R.A. Scheepers (scheepers@eshpm.eur.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Renée A. Scheepers ICMJE-formulier
Jan-Willem Weenink ICMJE-formulier
Martina Buljac-Samardžić ICMJE-formulier
Igna Bonfrer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties