Prevalentie en oorzaken

Burn-out bij Nederlandse geneeskundestudenten

Onderzoek
Maartje Conijn
Henri J.M.V. Boersma
Willem van Rhenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8255
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken van de prevalentie en oorzaken van burn-out bij Nederlandse geneeskundestudenten.

Opzet

Vragenlijstonderzoek.

Methode

We nodigden alle 14.570 studentleden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) uit voor een digitale enquête. De aanwezigheid van burn-out werd vastgesteld met de Utrechtse burn-outschaal. Daarnaast keken we naar uitlokkende en beschermende factoren van burn-out.

Resultaten

2739 studenten (18,8%) vulden de vragenlijst volledig in. Van alle respondenten voldeed 14,5% aan de criteria van burn-out; van de responderende coassistenten voldeed 17,8% aan de criteria en van de responderende bachelorstudenten 11,6%. Werk-privé-interferentie en een hoge emotionele belasting hadden de grootste samenhang met burn-out. Voldoende steun van het thuisfront verlaagde het risico op burn-out bij zowel bachelorstudenten als coassistenten. Daarnaast werd bij coassistenten het risico op burn-out verlaagd door voldoende steun van medestudenten.

Conclusie

Dit oriënterende onderzoek laat een hoge prevalentie van burn-out zien, met name bij de responderende coassistenten. De belangrijkste factoren die hieraan bijdragen zijn hoge emotionele belasting en werk-privé-interferentie. Door het lage responspercentage is het moeilijk om een uitspraak te doen over de prevalentie en oorzaken van burn-out bij alle Nederlandse geneeskundestudenten.

Auteursinformatie

De Geneeskundestudent, Utrecht.

M. Conijn, BSc, coassistent (tevens: UMC, Utrecht); H.J.M.V. Boersma, BSc, coassistent (tevens: Maastricht UMC+, Maastricht).

Nyenrode Business Universiteit, Center for Leadership and Management Development, Breukelen.

Prof.dr. W. van Rhenen, hoogleraar Engagement and Productivity en bedrijfsarts (tevens: ArboNed).

Contact M. Conijn, BSc (info@degeneeskundestudent.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maartje Conijn ICMJE-formulier
Henri J.M.V. Boersma ICMJE-formulier
Willem van Rhenen ICMJE-formulier
Nu al uitgeblust
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Ik vraag mij af wat de precieze waarde is van dit onderzoek? Het artikel ‘Burn-out bij Nederlandse geneeskundestudenten’ definieert burn-out op basis van een vragenlijst. Deze burn-out werd gediagnosticeerd als een (kort daarvoor nog gezonde) respondent hoger scoorde dan een drempelwaarde. Dit lijkt mij wat kort de bocht qua diagnostiek. Het is interessanter om te weten hoe veel studenten er, door de burn-out klachten, zichzelf ziek melden of zelfs stoppen met de studie. Nu is er alleen gemeten hoe veel studenten er voldoen aan de criteria van een burn out. Ik vrees dat als je dit onderzoek doet onder alle artsen in NL er ook een heleboel voldoen aan de criteria van een burn-out, maar er toch mee om kunnen gaan. Kortom; aan de criteria van een kwaal voldoen wil nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk last hebt van de kwaal.

Paul den Brave