Hadden de pioniers van EBM oog voor wat de patiënt wil?

Patiëntvoorkeur versus evidencebased medicine

Perspectief
Casper G. Schoemaker
Trudy van der Weijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D24
Abstract

Samenvatting

De waarden en voorkeuren van patiënten vormen een van de 3 zogenoemde ‘pijlers’ van ‘evidence-based medicine’ (EBM). Hoe is het te verklaren dat deze ene pijler nog nauwelijks is uitgewerkt in de EBM-literatuur? Vonden de EBM-pioniers de voorkeuren van de patiënt wel echt belangrijk, waren ze er nog niet aan toe, of wilden ze er niet aan? In internationale EBM-sleutelpublicaties tussen 1985 en 2000 vonden we niet veel meer dan wat welwillende, maar vage uitspraken. Concreet werd het nergens. In Nederland zette een rapport van de Gezondheidsraad de toon voor wat je koudwatervrees voor ‘consumentengeneeskunde’ kunt noemen. Greenhalgh schetste in 2014 – naast een te rooskleurig beeld van het verleden – een visie op de toekomst van EBM waarin de welwillende opmerkingen over patiëntvoorkeuren alsnog concreet worden gemaakt. De EBM-beweging heeft zich in het verleden al vaker succesvol aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen, dus er is reden voor optimisme.

Auteursinformatie

RIVM, Centrum Gezondheid en Maatschappij, Bilthoven.

Dr. C.G. Schoemaker, psycholoog.

Universiteit Maastricht, CAPHRI School for Public Health and Primary Care, afd. Huisartsgeneeskunde, Maastricht.

Prof.dr. T. van der Weijden, arts-epidemioloog.

Contact dr. C.G. Schoemaker (casper.schoemaker@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Casper G. Schoemaker ICMJE-formulier
Trudy van der Weijden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties