Hoe schatten zij de prognose in? En willen ze die wel weten?*

Patiënten met kanker en hun naasten

Illustratie van een persoon die opkijkt tegen een groot percentageteken
Dubbelpublicatie
Naomi C.A. van der Velden
Ellen M.A. Smets
Hanneke W.M. van Laarhoven
Mariet Hagedoorn
Inge Henselmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7709

Patiënten met ongeneeslijke kanker en hun naasten worden geconfronteerd met veel onzekerheid.1 Informatie over de prognose kan hen helpen om zich emotioneel en praktisch voor te bereiden op de laatste levensfase.2-4 Niet iedereen wil echter de prognose weten. Patiënten en hun naasten kunnen verschillen in hun behoefte aan informatie, evenals in het beeld dat zij hebben van de prognose. Dergelijke verschillen kunnen gesprekken tussen patiënten, naasten en artsen over bijvoorbeeld de behandeling bemoeilijken.2,5,6

Wij onderzochten in hoeverre patiënten met ongeneeslijke kanker en hun naasten verschillen in hun behoefte aan informatie over en hun inschatting van de prognose, en welke kenmerken samenhangen met deze verschillen. Dit artikel is een sterk ingekorte bewerking van onze oorspronkelijke publicatie.7

Methode

In zeven Nederlandse ziekenhuizen werden patiënten met ongeneeslijke kanker en een geschatte mediane overleving van ≤ 12 maanden geïncludeerd (schatting op basis van tumortype), samen met een naaste die betrokken…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam, afd. Medische Psychologie: drs. N.C.A. van der Velden, prof.dr. E.M.A. Smets en dr. I. Henselmans, psychologen; afd. Medische Oncologie: prof.dr. H.W.M. van Laarhoven, medisch oncoloog. UMC Groningen, afd. Gezondheidspsychologie, Groningen: M. Hagedoorn, psycholoog.

Contact I. Henselmans (i.henselmans@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Dit onderzoek werd financieel ondersteund door het KWF (projectnummer: 11547). ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Naomi C.A. van der Velden ICMJE-formulier
Ellen M.A. Smets ICMJE-formulier
Hanneke W.M. van Laarhoven ICMJE-formulier
Mariet Hagedoorn ICMJE-formulier
Inge Henselmans ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties