Motivaties en ervaringen van patiënten met ongeneeslijke kanker

Second opinion in het buitenland

Onderzoek
Marij A. Hillen
Ellen M.A. Smets
Astrid Onderwater
Hanneke W.M. van Laarhoven
Dirkje W. Sommeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2513
Abstract

Samenvatting

Doel

Motivaties en ervaringen exploreren van patiënten met ongeneeslijke kanker die een second opinion of behandeling over de grens zoeken of overwegen.

Opzet

Kwalitatieve, semigestructureerde interviewstudie.

Methode

In totaal werden 24 patiënten met ongeneeslijke kanker afkomstig uit 2 Nederlandse ziekenhuizen telefonisch geïnterviewd. Alle interviews werden door 2 onderzoekers onafhankelijk gecodeerd en daarna inductief geanalyseerd, zonder vooropgezet theoretisch kader.

Resultaten

Patiënten zochten een second opinion of behandeling in het buitenland, omdat het hun grote moeite kostte om de plotselinge diagnose van een ongeneeslijke ziekte te accepteren. Zij ervoeren weinig begeleiding bij de overgang van gezond naar ongeneeslijk ziek. In de beleving van patiënten werd hun geen behandelmogelijkheden geboden vanwege dwingende protocollen. Veel patiënten hadden een sterke behoefte aan enige vorm van hoop. Vaak schemerden – al dan niet onrealistisch – hoge verwachtingen door van de mogelijkheden in het buitenland. Reacties van oncologen op de keuze van patiënten verschilden sterk. Terwijl afwijzende reacties de keuze van patiënten niet beïnvloedden, kon een gedegen onderbouwde motivering dat soms wel.

Conclusie

Voor sommige patiënten lijkt meer begeleiding gewenst bij het verwerken van de diagnose van een ongeneeslijke ziekte. Nederlandse oncologen kunnen mogelijk alternatieve vormen van hoop bieden aan deze patiënten, die daar een sterke behoefte aan hebben. Wanneer een arts met de patiënt in gesprek gaat over wat een behandeling in het buitenland wel en niet kan bieden, komt dat mogelijk de patiënt ten goede.

Auteursinformatie

Contact Amsterdam UMC. Afd. Medische Psychologie: dr. M.A. Hillen, prof.dr. E.M.A. Smets en A. Onderwater, MSc, medisch-psychologisch onderzoekers. Afd. Medische Oncologie: prof.dr. H.W.M. van Laarhoven, medisch oncoloog; dr. D.W. Sommeijer, medisch oncoloog (m.a.hillen@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marij A. Hillen ICMJE-formulier
Ellen M.A. Smets ICMJE-formulier
Astrid Onderwater ICMJE-formulier
Hanneke W.M. van Laarhoven ICMJE-formulier
Dirkje W. Sommeijer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties