Wie wil het weten?

Overlevingsinformatie bij tweedelijns-chemotherapie*

Onderzoek
Linda J.M. Oostendorp
Petronella B. Ottevanger
Agnes J. van de Wouw
Ivonne J.H. Schoenaker
Hiltje de Graaf
Winette T.A. van der Graaf
Peep F.M. Stalmeier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8629
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of patiënten met gemetastaseerde kanker informatie over hun levensverwachting willen ontvangen als ze die bij een behandelkeuze krijgen aangeboden, en of deze informatiebehoefte samenhangt met bepaalde patiëntkenmerken.

Opzet

Multicentrische prospectieve studie.

Methode

Dit onderzoek was onderdeel van een gerandomiseerde studie in 17 ziekenhuizen in Nederland (Nederlands Trial Register: NTR1113). Patiënten met een gemetastaseerd mammacarcinoom of gemetastaseerd colorectaal carcinoom die in aanmerking kwamen voor palliatieve tweedelijns-chemotherapie, kregen van een verpleegkundige een keuzehulp aangeboden met daarin stapsgewijze informatie over de voor- en nadelen van chemotherapie. De patiënten konden aangeven of zij de beschikbare informatie wilden ontvangen. Daarnaast werden gegevens verzameld over 50 klinische en psychosociale patiëntkenmerken.

Resultaten

77 patiënten ontvingen een keuzehulp van wie 57 patiënten (74%; 95%-BI: 64-84) informatie over levensverwachting wilden ontvangen. Er waren 4 psychosociale patiëntkenmerken gerelateerd aan informatiebehoefte. Deze kenmerken voorspelden de informatiebehoefte nauwelijks effectiever dan de simpele aanname dat alle patiënten de informatie wilden ontvangen.

Conclusie

Van de patiënten die in aanmerking kwamen om te beginnen met palliatieve tweedelijns-chemotherapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom of colorectaal carcinoom, wilde drie kwart informatie over de levensverwachting ontvangen. Het was niet mogelijk om op basis van klinische en psychosociale kenmerken patiënten met deze informatiebehoefte te identificeren. Aangezien de informatiebehoefte van patiënten hoog is, is het raadzaam om alle patiënten – op het moment dat het aan de orde is – te vragen of zij levensduurinformatie willen ontvangen, en vooraf geen aannames te doen wie wel of geen informatie wil ontvangen.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Health Expectations (10 oktober 2014 (epub)) met als titel ‘Expected survival with and without second-line palliative chemotherapy: who wants to know?’ Afgedrukt met toestemming.

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Department for Health Evidence: drs. L.J.M. Oostendorp, biomedisch gezondheidswetenschapper; dr. P.F.M. Stalmeier, natuurkundige en cognitief psycholoog.

Afd. Medische Oncologie: dr. P.B. Ottevanger en prof.dr. W.T.A. van der Graaf, internisten-oncologen.

VieCuri Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Venlo.

Dr. A.J. van de Wouw, internist-oncoloog.

Isala Klinieken, afd. Interne Geneeskunde, Zwolle.

I.J.H. Schoenaker, verpleegkundig specialist mdl-oncologie.

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Oncologisch Centrum, Leeuwarden.

Dr. H. de Graaf, internist-oncoloog.

Contact drs. L.J.M. Oostendorp (lindaoostendorp@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: voor dit onderzoek werd een subsidie ontvangen van KWF Kankerbestrijding.

Verantwoording

Eva Volmeijer, Mirte Sprengers en Sanne Hobbelink droegen bij aan de verzameling van de onderzoeksgegevens. De volgende ziekenhuizen namen deel aan deze studie: Medisch Centrum Alkmaar, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Medisch Spectrum Twente in Enschede, het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, het Universitair Medisch Centrum Groningen, Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk, het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, het Medisch Centrum Leeuwarden, het Radboudumc in Nijmegen, Ziekenhuis Bernhoven in Oss, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht, Ziekenhuis Bernhoven in Veghel, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, het VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Venray, en de Isala Klinieken in Zwolle.

Auteur Belangenverstrengeling
Linda J.M. Oostendorp ICMJE-formulier
Petronella B. Ottevanger ICMJE-formulier
Agnes J. van de Wouw ICMJE-formulier
Ivonne J.H. Schoenaker ICMJE-formulier
Hiltje de Graaf ICMJE-formulier
Winette T.A. van der Graaf ICMJE-formulier
Peep F.M. Stalmeier ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties