Tijd voor een goed gesprek

Voorlichting bij gemetastaseerde kanker kan beter

Opinie
Winette T.A. van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6185
Abstract

Als we afgaan op wat de kranten tegenwoordig vaak berichten, dan behandelen artsen patiënten in de laatste levensfase meestal te lang door. Artsen zouden alleen naar de duur van het leven kijken, en niet naar de kwaliteit. Bovendien is de zorg, ook de oncologische zorg, te duur. Daarnaast is het ook nog maar de vraag of patiënten met kanker bij de aanvang van hun therapie wel weten wat hun prognose en het doel van de behandeling is, zo blijkt uit recent Amerikaans onderzoek.1,2 Zogezegd geen rooskleurig commentaar op de oncologie, in tijden waarin zoveel fascinerende fundamentele bevindingen gedaan worden en we als oncologen zien dat er een indrukwekkende vertaalslag naar de kliniek gemaakt wordt. Een tijd ook waarin we zien dat naast die vooruitgang het palliatief traject nog steeds een voorspelbaar einde heeft waarover tijdig gesproken moet worden. Overigens is het inderdaad zo dat binnen dat traject nog veel…

Auteursinformatie

Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Oncologie, Nijmegen.

Contact Prof.dr. W.T.A. van der Graaf, internist-oncoloog (w.vandergraaf@onco.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Winette T.A. van der Graaf ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties