Goed geïnformeerd beslissen bij kanker

Opinie
Johanneke E.A. Portielje
Anne M. Stiggelbout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2803
Abstract

Beschikken patiënten met kanker over het algemeen over voldoende informatie om een weloverwogen keuze tussen verschillende behandelopties te maken? Elders in dit tijdschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek dat recent in de BJU international verscheen onder de titel ‘The accuracy of patients perception of their risks associated with localised prostate cancer treatments’. De onderzoekers laten daarin zien dat een groot deel van de Nederlandse mannen met laag-risicoprostaatkanker aan het begin van de behandeling niet goed op de hoogte is van de verschillen en overeenkomsten tussen de behandelopties: actieve surveillance, radiotherapie, brachytherapie of radicale prostatectomie.1 Ze weten vaak niet dat het sterfterisico bij actieve surveillance niet hoger is, terwijl er wel een gerede kans (45-70%) is dat behandeling nooit noodzakelijk wordt. Ook zijn velen niet op de hoogte van het gelijke recidiefrisico van de behandelingen en het verschil in bijwerkingen op de lange termijn.

Het onderzoek nodigt uit om…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. Afd. Interne Oncologie: prof. dr. J.E.A. Portielje, internist-oncoloog; afd. Medische Besliskunde: prof. dr. A.M. Stiggelbout, medisch besliskundige en epidemioloog.

Contact J.E.A. Portielje (j.e.a.portielje@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Johanneke E.A. Portielje ICMJE-formulier
Anne M. Stiggelbout ICMJE-formulier
Perceptie van risico’s
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties