Patiënten met een hematologische maligniteit op de Intensive Care

Klinische praktijk
Marieke van de Ven
Vera M. Silderhuis
Rene M. Brouwer
Marie-Cecile J. Legdeur
Willem M. Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A582
Abstract

Dames en Heren,

De prognose van patiënten met leukemie of een maligne lymfoom is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd door de toepassing van nieuwe cytostatica, immunotherapie en stamceltransplantatie. De keerzijde van deze intensievere therapie is een toename van complicaties, zoals infecties en bloedingen. Complicaties van de behandeling zijn dan ook vaker een reden om opname op de Intensive Care (ic) te overwegen dan de onderliggende kwaadaardige ziekte.1-5

De sterfte van patiënten met een hematologische maligniteit op de ic is de laatste 20 jaar verminderd tot 40-60%. Toch heeft menig intensivist bij het accepteren van deze patiënten voor opname op de ic een grotere aarzeling dan bij patiënten met een andere ziekte en een vergelijkbare kans op overlijden.1,6 Aangezien patiënten met een hematologische maligniteit in het verleden vaak werden uitgesloten van deelname aan onderzoek naar de uitkomst van behandeling op de ic, leidt besluitvorming over een eventuele overplaatsing naar…

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Interne geneeskunde, Enschede.

Drs. M. van de Ven, co-assistent (thans: huisarts in opleiding, Groningen); drs. V.M. Silderhuis, arts-assistent in opleiding tot specialist; drs. R.M.L. Brouwer, internist-nefroloog; dr. M.J.C. Legdeur en dr. W.M. Smit, internist-hematologen.

Contact dr. W.M. Smit (w.smit@mst.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juli 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties