Beslissen over wel of niet beademen

Acute respiratoire insufficiëntie door COPD

Klinische praktijk
K. Merijn Kant
Remco S. Djamin
Huub N.A. Belderbos
Bart van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A5276
Abstract

Samenvatting

  • De beslissing om over te gaan tot beademing bij patiënten met een acute respiratoire insufficiëntie door een acute exacerbatie van COPD, wordt beïnvloed door verwachtingen over overleving en kwaliteit van leven na ontslag van de IC.

  • Artsen blijken de kans op overleving na een IC-opname voor invasieve beademing te somber in te schatten.

  • Het geforceerd expiratoir volume in 1 seconde (FEV1) is als prognostische parameter niet toereikend.

  • Om onderbehandeling van patiënten met respiratoire insufficiëntie door een exacerbatie van COPD te voorkómen is goede kennis van prognostische parameters en kwaliteit van leven in deze patiëntengroep van groot belang.

  • De zorg rond het levenseinde dient geïntegreerd te worden in de standaardbehandeling van patiënten met COPD.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Intensive Care volwassenen, Rotterdam.

Dr. B. van den Berg, internist-intensivist.

Amphia ziekenhuis, afd. Longziekten en Tuberculose, Breda.

Drs. K.M. Kant, longarts-intensivist; drs. R.S. Djamin en drs. H.N.A. Belderbos, longartsen.

Contact drs. K.M. Kant (mkant@amphia.nl)

Verantwoording

Delen van dit artikel werden eerder gepubliceerd in Anesthesie en Intensive care onder de titel ‘Acute Respiratoire insufficiëntie op basis van COPD: To be ventilated or not to be ventilated’. De betreffende passages worden hier afgedrukt met toestemming van de uitgever.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
K. Merijn Kant ICMJE-formulier
Remco S. Djamin ICMJE-formulier
Huub N.A. Belderbos ICMJE-formulier
Bart van den Berg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties