Resultaten van intensive care-behandeling bij patiënten met een hematologische maligniteit; het verband met infecties

Onderzoek
C.J.J. Tack
F.W. Santman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:25-9
Abstract

Samenvatting

In een retrospectief onderzoek werd nagegaan welke factoren van invloed zijn op de prognose van patiënten die in verband met complicaties van behandeling van hematologische maligniteiten intensive care-therapie nodig hebben. De bestudeerde groep bestond uit alle 39 patiënten die met een hematologische maligniteit in de periode 1986-1989 werden opgenomen op de intensive care-afdeling van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen. Dit waren 21 vrouwen en 18 mannen (mediane leeftijd 41 jaar (18-71)). Diverse klinische variabelen werden bij opname gemeten en in verband gebracht met de uitkomst van de IC-behandeling in termen van overleving of sterfte. Tevoren hadden 33 patiënten chemotherapie ondergaan.

Van de patiënten overleefden 8 (21) de behandeling. Van 13 beenmergtransplantatie-patiënten overleefde er 1. Respira.toire insufficiëntie was de meest voorkomende opname-indicatie (20 patiënten, waarvan er 4 herstelden), gevolgd door de combinatie ‘respiratoire insufficiëntie en septische shock’ (8 patiënten, geen overleefde). Van de 5 patiënten opgenomen met een septische shock overleefden er 3. De noodzaak tot beademing bleek statistisch de ongunstigste factor (p = 0,002). Naarmate de bij opname bepaalde ‘acute physiology and chronic health evaluation’ (APACHE)-II-score (als maat voor de ernst van de ziekte) hoger was, bleek de sterfte toe te nemen: bij een score ≥ 30 overleden alle 12 patiënten (p = 0,03). Wanneer meer dan 4 orgaansystemen waren aangedaan was de sterfte 100 (7 patiënten). Neutropenie (leukocytengetal < 1 x 109l) bij opname had geen prognostische invloed, wel bleek persisteren hiervan ongunstig (p = 0,05). Bij 20 patiënten was er een niet-bacteriële (opportunistische) infectie; 2 patiënten overleefden, 1 met een Candida-, 1 met een cytomegalovirus-infectie). Er waren 10 patiënten die tevens neutropenie hadden; geen overleefde (p = 0,06).

Verdere selectie van patiënten die op een intensive care-afdeling worden opgenomen vanwege complicaties (van behandeling) van hematologische maligniteiten is aan te bevelen. Patiënten met een geïsoleerde bacteriële sepsis hebben een redelijke prognose. Worden niet-bacteriële infecties vastgesteld bij patiënten met leukopenie, dan biedt momenteel intensive care-behandeling met beademing geen verbetering van de prognose.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, afd. Intensieve Zorg, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

C.J.J.Tack (thans: afd. Algemene Interne Geneeskunde) en dr.F.W.Santman, internisten.

Contact C.J.J.Tack

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties