Extracorporele life support bij Legionella-pneumonie

Klinische praktijk
W.A.C. (Kristine) Koekkoek
Claudia Savelkoul
Paul R. Wijnandts
Marc Platenkamp
Dirk W. Donker
D.H.T. (Dave) Tjan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D516
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De legionellabacterie veroorzaakt 5% van de ‘community acquired’ pneumonieën. Legionellapneumonieën leiden echter relatief vaak tot opname op de IC. Een belangrijke complicatie is het ontwikkelen van een ‘acute respiratory distress’ syndroom (ARDS). De IC-mortaliteit van legionellapneumonieën is > 30% met conventionele therapieën.

Casus

Een 64-jarige man wordt opgenomen op de IC vanwege respiratoire insufficiëntie bij een legionellapneumonie die gecompliceerd wordt door ARDS. Ondanks maximale conventionele therapie met invasieve longbeschermende beademing en buikligging is er sprake van een progressieve hypoxemie. In samenwerking met een centrum voor extracorporele ‘life support’ (ECLS) wordt veno-veneuze (vv) ECLS gestart. De longfunctie herstelt en na 17 dagen vv-ECLS wordt deze met succes beëindigd. Na 3 maanden ziekenhuisopname en revalidatie is patiënt inmiddels zelfstandig thuis.

Conclusie

Legionellapneumonieën leiden relatief vaak tot een IC-opname en hebben een hoge mortaliteit met conventionele therapieën. ECLS kan uitkomst bieden wanneer conventionele therapieën onvoldoende effectief zijn.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Intensive Care, Ede.

Drs. W.A.C. Koekkoek en drs. C. Savelkoul, arts-assistenten intensive care; drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Intensive Care, Utrecht.

Drs. P.R. Wijnandtsen drs. M. Platenkamp, anesthesiologen-intensivisten; dr. D.W. Donker, cardioloog-intensivist

Contact Drs. W.A.C. Koekkoek

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
W.A.C. (Kristine) Koekkoek ICMJE-formulier
Claudia Savelkoul ICMJE-formulier
Paul R. Wijnandts ICMJE-formulier
Marc Platenkamp ICMJE-formulier
Dirk W. Donker ICMJE-formulier
D.H.T. (Dave) Tjan ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties