Een kunst op zich

Beademing van de kritisch zieke patiënt

Klinische praktijk
Lisanne H. Roesthuis
J.G. (Hans) van der Hoeven
C.W.E. (Astrid) Hoedemaekers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4376
Abstract

Intensive Care(IC)-geneeskunde is een breed vakgebied dat veel verschillende onderwerpen omvat, waaronder beademing, sepsis en delier. We hebben ons gefocust op langdurige beademing, omdat dit alleen plaatsvindt op een IC en het onderhevig is aan veel technologische ontwikkelingen. Hoe zag het afgelopen decennium eruit en wat kunnen we de komende 10 jaar verwachten?

Samenvatting

Beademing is levensreddend voor patiënten met respiratoire insufficiëntie. De afgelopen jaren is er steeds meer bewijs gekomen dat het ook schadelijke effecten kan hebben voor zowel de longen als het diafragma. Door aanvullende diagnostiek krijgen we meer inzicht in de respiratoire fysiologie en kunnen we proberen om de schadelijke effecten zoveel mogelijk te beperken. Er is behoefte aan technologie die de heterogeniteit van de longen beter in kaart brengt. Er moet meer aandacht komen voor de ontwenfase van de beademing, door vroegtijdig aanvullende diagnostiek te verrichten weten we beter of de patiënt goed beademd wordt. Door systematische en hoogtechnologische analyse lukt het om patiënten met moeizame ontwenning toch te ontwennen van de beademingsmachine.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Intensive Care, Nijmegen: L.H. Roesthuis, MSc, technisch geneeskundige; dr. J.G. van der Hoeven, intensivist; dr. C.W.E. Hoedemaekers, intensivist.

Contact L.H. Roesthuis (Lisanne.Roesthuis@Radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisanne H. Roesthuis ICMJE-formulier
J.G. (Hans) van der Hoeven ICMJE-formulier
C.W.E. (Astrid) Hoedemaekers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties