Longschade door beademing

Klinische praktijk
F.B. Plötz
A.J. van Vught
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:133-6
Abstract

Samenvatting

- Beademing, zowel bij kinderen als bij volwassenen, gaat nog steeds gepaard met het ontstaan van longschade, zowel op korte als op lange termijn.

- Vooral het beademen met hoge teugvolumes en lage positieve eindexpiratoire drukken (PEEP) draagt in belangrijke mate bij aan het ontstaan van longschade.

- Aanbevolen preventieve maatregelen bestaan uit het beperken van de inspiratoire piekdrukken, het voorkómen van grote teugvolumes en het toedienen van een hoge PEEP om alveolaire collaps te voorkomen.

- Recentelijk is vastgesteld dat beademing via rek van longweefsel een ontstekingsreactie geeft in de longen. Dit wordt ‘biotrauma’ genoemd. De mate van ontstekingsactiviteit hangt af van de beademingsvoorwaarden en -methoden. De ontstekingsreactie behoeft zich niet te beperken tot de longen, maar kan via de verspreiding van ontstekingsmediatoren in de systeemcirculatie ook een multipelorgaanfalen induceren.

- Het onderzoek in de komende jaren zal erop gericht moeten zijn de door beademing geïnduceerde ontstekingsreactie te modificeren, waardoor longschade en wellicht ook systemische schade kunnen worden voorkomen.

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Intensive Care Chirurgie en Algemene Pediatrie, Postbus 18.009, 3501 CA Utrecht.

Dr.F.B.Plötz en dr.A.J.van Vught, kinderartsen.

Contact dr.A.J.van Vught

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties