Pathofysiologie van Helicobacter pylori-infecties

Klinische praktijk
A. van der Ende
R.W.M. van der Hulst
G.N.J. Tytgat
J. Dankert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:392-5
Abstract

Samenvatting

- Helicobacter pylori is de oorzakelijke factor van chronische gastritis en duodenum- en maagulcera en houdt verband met maagcarcinomen en ‘mucosa-associated’ lymfoïd weefsellymfomen.

- Gastheerfactoren, bacteriële factoren en dieetgewoonten spelen mogelijk een rol in de ernstiger door H. pylori geïnduceerde mucosa-afwijkingen.

- H. pylori is een heterogene bacteriesoort, die onderling kan verschillen in het bezit van een locus met genen coderend voor producten die de ontstekingsreactie kunnen verhogen. Het ‘cytotoxin associated gene A’ (cagA)-eiwit is marker voor dit locus; dit eiwit en het ‘vacuolating associated cytotoxin A’ hangen duidelijk samen met het ulcuslijden.

- Patiënten kunnen gekoloniseerd zijn met een mengpopulatie van H. pylori, die bestaat uit cagA-positieve en -negatieve H. pylori. Ook kan een patiënt geïnfecteerd zijn met een mengpopulatie van metronidazolgevoelige en -resistente H. pylori.

- Het is dus belangrijk om een substantieel deel van de H. pylori-populatie bij een patiënt te onderzoeken om een goede uitspraak te kunnen doen over de productie van H. pylori-factoren die kunnen samenhangen met een bepaald klinisch beeld en over de antibioticagevoeligheid van de H. pylori.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Afd. Medische Microbiologie: dr.A.van der Ende, biochemicus; prof.dr.J.Dankert, microbioloog.

Afd. Gastro-enterologie: dr.R.W.M.van der Hulst, internist; prof.dr. G.N.J.Tytgat, gastro-enteroloog.

Contact dr.A.van der Ende

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties