Het effect van Helicobacter pylori-eradicatie op het verloop van gastritis in relatie tot de virulentiefactor cagA; een prospectief onderzoek met 1 jaar follow-up

Onderzoek
R.W.M. van der Hulst
A. van der Ende
F.W. Dekker
F.J.W. ten Kate
J.J. Keller
S.P. Kruizinga
J. Dankert
G.N.J. Tytgat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:405-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of de virulentiegraad van Helicobacter pylori, die bepaald wordt door ‘cytotoxine associated gene A’ (cagA), van invloed is op het klinisch beloop van H. pylori-infecties en of H. pylori-eradicatie een gunstig effect heeft op de genezing van atrofie en intestinale metaplasie.

Opzet

Prospectief.

Methoden

De cagA-status van H. pylori-isolaten bij 155 achtereenvolgende patiënten die wegens dyspepsieklachten de afdeling Gastro-enterologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam bezochten in de periode oktober 1993-oktober 1995, werd gerelateerd aan bevindingen voor en na geslaagde eradicatie van H. pylori. Voor de behandeling, 4-6 weken na eradicatietherapie en een jaar daarna werden de mate van gastritis en de H. pylori-status vastgesteld met behulp van kweek en histologisch onderzoek van maagbiopten.

Resultaten

CagA+-H. pylori werden gekweekt bij 122 van 155 (79) patiënten, cagA--H. pylori bij 33/155 patiënten. De mate van activiteit van gastritis, epitheelschade, atrofie en intestinale metaplasie waren ernstiger bij patiënten die geïnfecteerd waren met cagA+-H. pylori (p < 0,001). Gemiddeld een jaar na succesvolle H. pylori-eradicatie, werd verbetering van de activiteit en epitheelschade gevonden (p < 0,001). De mate van atrofie en intestinale metaplasie veranderde niet. Het gastritisbeloop was onafhankelijk van de cagA-status.

Conclusies

De cagA-status van de geïsoleerde H. pylori hangt wel samen met de ernst van de gastritis en niet met de graad van atrofie en intestinale metaplasie na succesvolle H. pylori-eradicatie. Het nut van H. pylori-eradicatie om deze mogelijke voorstadia van kanker tot regressie te brengen kon niet worden aangetoond, ondanks genezing van de infectie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Gastro-enterologie: dr.R.W.M.van der Hulst, internist (thans: Kennemer Gasthuis, afd. Inwendige Geneeskunde-Gastro-enterologie, Velserstraat 19, 2023 EA Haarlem); J.J.Keller en S.P.Kruizinga, co-assistenten; prof.dr.G.N.J.Tytgat, gastro-enteroloog.

Afd. Medische Microbiologie: dr.A.van der Ende, biochemicus; prof.dr.J.Dankert, microbioloog.

Afd. Klinische Epidemiologie: dr.F.W.Dekker, epidemioloog.

Afd. Pathologie: prof.dr.F.J.W.ten Kate, patholoog.

Contact dr.R.W.M.van der Hulst

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties