Het effect van Helicobacter pylori-eradicatie op chronisch gebruik van maagzuursecretieremmende medicatie door patiënten in de huisartsenpraktijk; een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek

Onderzoek
G.J.B. Hurenkamp
H.G.L.M. Grundmeijer
A. van der Ende
G.N.J. Tytgat
W.J.J. Assendelft
R.W.M. van der Hulst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2390-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de invloed van Helicobacter pylori-eradicatie op langdurig gebruik van maagzuursecretieremmende medicatie bij patiënten met maag- of refluxklachten in de huisartsenpraktijk.

Opzet

Prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek.

Methode

Patiënten uit 54 huisartsenpraktijken in de regio Amsterdam werden in de periode 1 april 1997-30 september 1999 onderzocht na selectie op het gebruik van maagzuurremmers gedurende tenminste 8 weken. Na gastroscopie werden patiënten met een ulcus pepticum en H. pylori behandeld met eradicatietherapie en patiënten zonder ulcus, maar met H. pylori werden gerandomiseerd voor eradicatie- of placebobehandeling. Na een geleidelijke afbouw van het gebruik van zuurremmers gedurende 3 weken na de interventie hielden patiënten gedurende 24 weken bij hoeveel zuurremmers en antacida zij gebruikten.

Resultaten

Van de 1083 aangeschreven patiënten waren er 434 bereid de gastroscopie te ondergaan. Gegevens over de follow-upperiode waren beschikbaar van 186 van de 227 H. pylori-positieve patiënten. Van hen gebruikte 61 geen zuurremmers gedurende de 24 weken follow-up. De gemiddelde dagelijkse dosis zuurremmer per patiënt verminderde met 85 van 1,85 naar 0,27 eenheid (p < 0,05), waarbij nauwelijks antacida gebruikt werden. Van de 75 patiënten met een ulcus pepticum gebruikte 86 geen zuurremmers gedurende de follow-upperiode. Bij patiënten met functionele dyspepsie was er geen statistisch significant verschil in gebruik na H. pylori-eradicatie of placebo. Bij patiënten met refluxziekte gebruikte de groep met H. pylori-eradicatie meer zuurremmers dan de placebogroep (p < 0,05).

Conclusie

Na H. pylori-eradicatie beëindigden veel patiënten met een ulcus pepticum het chronisch gebruik van zuurremmers, terwijl refluxpatiënten dan juist meer gebruikten dan na placebobehandeling. Een geleidelijke afbouw van zuurremmers, ondersteund door antacida en zuurremmers in lage dosering voor zo nodig, faciliteerde een reductie van het zuurremmergebruik gedurende een halfjaar.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Huisartsgeneeskunde: hr.dr.G.J.B.Hurenkamp, hr.dr.H.G.L.M. Grundmeijer en hr.prof.dr.W.J.J.Assendelft (tevens: Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, Leiden), huisartsen.

Afd. Medische Microbiologie: hr.dr.A.van der Ende, biochemicus.

Contact Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.prof.dr.G.N.J.Tytgat, gastro-enteroloog; hr.dr.R.W.M.van der Hulst, internist (g.j.hurenkamp@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties