Behandeling van Helicobacter pylori-infectie

Klinische praktijk
R.W.M. van der Hulst
B.W.M. van 't Hoff
A. van der Ende
G.N.J. Tytgat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:395-5
Abstract

Samenvatting

- Helicobacter pylori-infectie is een veelvoorkomende infectie van de maag die gepaard gaat met een uiteenlopend scala aan ziektebeelden, zoals gastritis en maag- en duodenumulcuslijden, mucosa-geassocieerd lymfoïd weefsellymfoom en maagcarcinoom.

- Een groot deel van deze ziektebeelden is te genezen door eradicatie van het micro-organisme. Dit slaagt pas goed indien combinaties van antibiotica met zuurremmende middelen gegeven worden.

- Metronidazol- en claritromycineresistentie beïnvloeden de effectiviteit van eradicatietherapie nadelig, ongeacht het regiem dat gegeven wordt.

- Therapieregiems waarin drie of vier middelen gecombineerd worden, zijn het effectiefst: eradicatie wordt dan bereikt bij 85-90 van de behandelingen.

- Protonpompremmer(PPI)-tripeltherapie gedurende 1 week heeft de voorkeur als primaire behandelingsvorm, gezien de eenvoud van de therapie en de hoge effectiviteit. Bismut-tripeltherapie of de combinatie hiervan met zuurremmende middelen kan als tweede keuze dienen, daar de effectiviteit zeker zo hoog is, maar vaker bijwerkingen ontstaan, de therapieduur langer is of de regiems minder gebruiksvriendelijk zijn.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Gastro-enterologie: dr.R.W.M.van der Hulst, internist (thans: Kennemer Gasthuis, afd. Inwendige Geneeskunde-Gastro-enterologie, Velserstraat 19, 2023 EA Haarlem); B.W.M.van ’t Hoff, assistent-geneeskundige; prof.dr.G.N.J.Tytgat, gastro-enteroloog.

Afd. Medische Microbiologie: dr.A.van der Ende, biochemicus.

Contact dr.R.W.M.van der Hulst

Ook interessant

Reacties