Partiële borstbestraling: een nieuwe toekomst?

Opinie
Caro C.E. Koning
Nina Bijker
Geertjan van Tienhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2593
Abstract

Borstsparende therapie is voor veel patiënten met een vroeg stadium mammacarcinoom de standaardbehandeling. Deze bestaat uit het microscopisch radicaal wegnemen van de mammatumor en het bestralen van de gehele borst, gevolgd door een extra of ‘boost’-bestraling op het gebied waar de tumor gelokaliseerd was.1 De duur van de bestralingsperiode van 6-7 weken is voor veel vrouwen een forse belasting. De vraag is of het anders kan.

De standaardbehandeling

In een groot aantal prospectieve, gerandomiseerde, klinische studies is aangetoond dat de borstsparende behandeling oncologisch gelijkwaardig is aan de mamma-amputatie. Bestraling van de gehele borst is noodzakelijk omdat bij onderzoek van mastectomiepreparaten tumorcellen op grote afstand van de primaire tumor werden aangetroffen.2 Weglaten van de gehele-borstbestraling na kwadrantectomie leverde binnen 2 jaar bij 35% van de patiënten een lokaal recidief op.3

Een grote Europese trial liet zien dat een extra dosis bestraling op het tumorbed (‘boost’) de lokale tumorcontrole…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Radiotherapie, Amsterdam.

Prof.dr. C.C.E. Koning, dr. N. Bijker, dr. G. van Tienhoven, radiotherapeuten.

Contactpersoon: prof.dr. C.C.E. Koning (c.c.koning@amc.uva.nl). 

Contact (c.c.koning@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 augustus 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties