Paroxismale kinesiogene dyskinesie

Wat een filmpje al niet kan doen
Klinische les
25-02-2021
Tjerk J. Lagrand en Marina A.J. de Koning-Tijssen

Dames en Heren,

Paroxismale kinesiogene dyskinesie (PKD) is voor veel artsen een onbekende bewegingsstoornis, die zich kenmerkt door kortdurende episodes van abnormale bewegingen. Tussen deze aanvallen door is het neurologisch onderzoek bij patiënten met PKD in het geheel niet afwijkend. De diagnose is daardoor vaak lastig te stellen. Wij zien jaarlijks een behoorlijk aantal jonge patiënten met PKD bij wie deze aanvallen goed te behandelen zijn. Een filmpje van een aanval kan uitkomst bieden bij het stellen van de diagnose. Aan de hand van 2 patiënten en hun filmpjes laten wij zien dat er een aantal kenmerken zijn waardoor u de diagnose ‘PKD’ kunt stellen en uw patiënten direct kunt behandelen.

Auteursinformatie

UMCG, afd. Neurologie, Expertisecentrum Bewegingsstoornissen, Groningen: drs. T.J. Lagrand en prof.dr. M.A.J. de Koning-Tijssen, neurologen.

Contact: T.J. Lagrand (t.j.lagrand@umcg.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Tjerk J. LagrandICMJE-formulier
Marina A.J. de Koning-TijssenICMJE-formulier